Ochrana osobních údajů

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zpracováváme následující osobní údaje:

a) identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;

b) kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručování a fakturační adresa;

c) údaje o naší spolupráci, kterými jsou zejména vzájemná komunikace, údaje o zboží, které jste si u nás objednali, údaje o reklamacích, údaje o plnění vašich smluvních povinností a jejich následné vypořádání, evidence případných porušení smluvních povinností; ecommerce website a údaje pro účetní potřeby.

Tyto údaje nejsou poskytovány třetím osobám. Jsou určeny pouze abychom s vámi mohli komunikovat, například potvrdit přijetí zboží; pro potřeby platby za zboží, či jeho expedici.

Doba uchovávání údajů

Uchovávání osobních údajů je pouze 

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi námi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na naši adresu nebo email, uvedený mezi kontaktními údaji.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů na datových úložištích a úložištích osobních údajů v listinné podobě. A že k osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.